Competizione di Tempo (Time Attack)

Competizione di Tempo (Time Attack)

Heeft u afgelopen zondag 9 april deelgenomen aan dit onderdeel en wilt u de tijden bekijken? Dat kan via:
http://raceresults.nu/Results/organisator/2018?evenement=TT-Circuit+Assen&race=Viva+Italia

Het programma onderdeel Competizione di Tempo is een afgeleide van het wereldbekende Time Attack racen. Dit jaar heb jij weer de kans om tijdens Viva Italia het met jouw (Italiaanse) auto op te nemen tegen andere Italiaanse volbloeden. Hoe gaat dit in zijn werk? 

Gedurende de dag zullen er twee kwalificaties plaatsvinden van 20 minuten. In deze totale 40 minuten moet je de snelst mogelijke ronde tijd neerzetten. De 10 beste zullen tijdens de finale ieder 5 rondes op snelheid rijden waarbij ook weer 1 snelste ronde tijd meedingt naar de eindoverwinning.
Denk jij dat je de snelste coureur bent tijdens Viva Italia? Meld je dan snel aan want voor €55,- (€60,- ter plaatse) doe je al mee aan dit spektakel. Bestel dus snel je deelname ticket in de ticketshop en pak die €5,- korting!

Let op: Helm tijdens Competizione di Tempo is verplicht!

INFORMATIE

Neem voor vertrek naar Assen je rijbewijs en de ingevulde en ondertekende vrijwaring mee. De vrijwaring is HIER te downloaden.

Ter plaatse, bij inschrijving/keuring,ontvang je de volgende zaken:

          Sticker met startnummer

          polsbandjes

•          transponder (t.b.v. de tijdwaarneming)

Tijdschema
Inschrijving is op zondag tussen 9 en 10.30 uur, in de INFO unit deze bevindt zich tegenover het Total tankstation.
Om 11 uur is de verplichte rijdersbriefing. Zorg dus dat je voor 11 uur bent ingeschreven!

Transponder
Ten behoeve van de tijdwaarneming wordt er gereden met een transponder. Deze krijg je bij inschrijving overhandigd, er wordt wel een borg gevraagd voor de transponder. Dit is je rijbewijs. 
Na afloop van het rijden lever je de transponder weer in en krijg je je rijbewijs terug.

Geluid
Op TT Circuit Assen is een dynamische geluidsmeting van toepassing. Dit betekent dat het geluid van je auto gemeten wordt op de baan. Het geluidsniveau wordt gereguleerd door gebruik te maken van een gemiddeld geluidsniveau voor de gehele dag. Om binnen dit gemiddelde te blijven is een maximaal geluidsniveau van 92db toegestaan.

Rode vlag situaties
We krijgen veel vragen hoe we als organisatie omgaan met het tijdschema bij rode vlag situaties. Omdat de gehele dag is gevuld met actie op de baan is nauwelijks extra tijd beschikbaar (ook rekeninghoudende met de vergunningen van het circuit) om sessie te verlengen. Wanneer er zich een rode vlag situatie voordoet is het aan de verantwoordelijke official om te bepalen of een sessie verlengt kan worden en zo niet of en op welke wijze de verloren tijd over de resterende sessies verdeeld zal worden. Vanwege de onze in lap, hot lap, outlap systeem heeft de finale altijd een hogere prioriteit boven de overige sessies.

Milieucontrole
Op het circuit geldt een strenge naleving met betrekking tot de milieu regels,zoals de geluidsnormen en omgang met vloeistoffen. Ten aanzien van overschrijding van de geluidsnorm op het circuit je slechts 1 waarschuwing zult krijgen, bij een tweede overschrijding volgt directe diskwalificatie. Hou je aan de regelgeving, boetes zijn voor eigen rekening!

Onboard camera
Onboardcamera’s zijn alleen toegestaan binnen in het rijderscompartiment, mits stevigaangebracht en niet direct in het gezichtsveld van de rijder!

Paddockreglement TT Circuit Assen

Milieu richtlijnen 

Gas

          Gasflessenmoeten tegen omvallen en aanrijden beschermd zijn.

          Gasflessenmogen niet in de nabijheid staan van brandbare stoffen.

          Eengasflesbatterij mag ten hoogste uit vijf flessen bestaan.

          Gasflessenmogen niet in de open buitenlucht staan.

Brandbare vloeistoffen

          Benzine-en oliekannen moeten tegen omvallen en aanrijden beschermd zijn.

          Benzine-en oliekannen moeten in een lekbak staan waarin de inhoud van de kannenopgevangen kan worden bij lekkage.

          Benzine-en oliekannen mogen niet in ruimtes staan waar publiek kan komen.

          Benzine-en oliekannen mogen niet buiten staan.

          Op opslagvaten voor vloeistoffen moet goed vermeld staan welke vloeistof in het vat zit.

Tanken

          Bij het bijtanken van de auto dient er altijd een groot lekzeil onder de auto en de tankvoorziening te liggen.

          Het overgieten van vloeistoffen mag alleen gebeuren in een lekbak.

          Tanken mag alleen in de nabijheid van twee brandblussers en door een persoon metbrandwerende kleding!!

          Nooit in de pitlane tanken. Altijd achter de pitbox onder de genoemde voorwaarden.

Water

          Al het afvalwater moet in een put worden geloosd en mag absoluut niet op depaddock geloosd worden.

          Op de paddock mogen geen voertuigen en andere objecten worden gewassen.

Vuil

          Al het vuil dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.

          Olieresten dienen apart te worden verzameld in de daarvoor bestemde oliebakken. Er mogen absoluut geen vaten olie op de paddock worden achtergelaten. 

Brandweer eisen:

Parkeren

          Er dient te allen tijde geparkeerd te worden binnen de witte lijnen op de paddock. 

          Uitgangen van verblijfplaatsen dienen altijd vrij te zijn van voertuigen of andere obstakels.

          Voorde trappen van de Vip galerij mogen geen brommers, auto’s of andere objecten worden geplaatst.

Paddock:

Verkeer

          De maximale snelheid voor alle voertuigen op de paddock is stapvoets.

          De minimale leeftijd van bestuurders van voertuigen is 16.

Asfalt

          Er mogen geen gaten of sleuven worden aangebracht in het asfalt. 

Pitboxen

          Na vertrek dient de pitbox weer schoon en stickervrij te worden opgeleverd. Bij overtreding wordt er geen borg terugbetaald en toegebrachte schade wordt op de huurder verhaald!

Flyeren

          Het is verboden om te flyeren zonder toestemming van 402Automotive.com.

Overtredingen:

Alle overtredingen met eventueel daaruit voortvloeiende boetes zullen één op één doorbelast worden aan de overtreder!

BESTEL HIER JE DEELNAME TICKET